Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Dziś w siedzibie ostrołęckich policjantów na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce podinsp. Krzysztofa Szymańskiego przekazano sprzęt ochronny dla policjantów, którzy z narażeniem własnego zdrowia poświęcają się drugiemu człowiekowi, chroniąc obywateli przed różnymi zagrożeniami. Tym razem wsparcie w postaci maseczek ochronnych nadeszło ze strony Zakładu Karnego w Przytułach Starych, który od wielu lat prowadzi wspólnie z ostrołęcką policją, m.in. liczne działania profilaktyczne. Maseczki osobiście przekazał Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych ppłk Włodzimierz Nowak. Dziękujemy za okazane wsparcie w walce z kornawirusem.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Niestety policjanci ze względu na pełnioną służbę nie mogą wykonywać swoich obowiązków zdalnie.

Ostrołęccy policjanci i policjantki codziennie podejmują interwencje w domach gdzie dochodzi do przemocy psychicznej lub fizycznej, zatrzymują sprawców przestępstw czy nietrzeźwych kierowców.

Podczas wykonywania tych zadań ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom oraz ich rodzinom. Jak pokazuje dzisiejszy przykład wśród naszej społeczności są osoby i instytucję, które rozumieją specyfikę trudnej służby w Policji i wspierają nas podczas panującej pandemii koronawirusa.

Mowa tu o zaprzyjaźnionym od wielu lat z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, którego Dyrektor ppłk Włodzimierz Nowak przekazał dziś Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce sprzęt ochronny dla ostrołęckich funkcjonariuszy, który został uszyty przez osadzonych z materiału przekazanego przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Łomży.

Łącznie zostało przekazanych 400 sztuk ochronnych maseczek, które już trafiło do policyjnych patroli, który wykorzystuje go w codziennej służbie.

Jak podkreśla służba więzienna w ten sposób funkcjonariusze starają się pomóc kolegom z zaprzyjaźnionej służby w walce z niewidzialnym wirusem. To ważne szczególnie podczas pandemii , że służby mundurowe mogą zawsze liczyć na swoją pomoc. 

Dziękujemy za okazane wsparcie w walce z kornawirusem. Przekazany sprzęt ochronny z pewnością pomoże zapewnić bezpieczeństwo ostrołęckim policjantom.

 

podkom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka