Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Biznes franczyzowy wady i zalety

Istotą systemu franczyzy jest proces przekazania franczyzobiorcom prawa a jednocześnie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej dokładnie zgodnie z koncepcją franczyzodawcy. Obie strony franczyzy podpisują między sobą umowę nakładającą na każdą ze stron prawa i obowiązki.

Franczyzobiorca w zamian za prawo do korzystania ze znaku towarowego, korzystania z know-how franczyzodawcy oraz pośrednich lub bezpośrednich świadczeń finansowych nabywa prawo do działalności, korzystając jednak przez cały okres umowy z pomocy handlowej oraz technicznej franczyzodawcy.

Franczyzobiorca korzysta z dorobku franczyzodawcy

Podstawową zaletą tego rodzaju modelu prowadzenia działalności gospodarczej jest wykorzystanie już sprawdzonego, doskonale działającego pomysłu na biznes. To szczególnie ważne dla przedsiębiorcy początkującego, który ma świadomość, że przedmiot działalności już osiągnął sukces na rynku. Naprawdę popularna marka umożliwia pominięcie tego najbardziej wrażliwego etapu - wypromowania marki, bez względu na skalę i zakres działalności.

Franczyzobiorca czujący się bezpiecznie może skupić się na zupełnie innych zadaniach. Nieustannie czerpie również z know-how franczyzodawcy, jego doświadczeń, ale i bardziej wymiernych obszarów, choćby z jego klientów i kontrahentów. Przez cały okres współpracy może on liczyć na pomoc i system szkoleń w ustalaniu zakresu działalności, lokalizacji działalności, księgowości, szkoleń czy rekrutowania załogi.

Ogromnym wsparciem dla franczyzobiorcy jest również brak konieczności posiadania wygórowanego kapitału na etapie wchodzenia w biznes franczyzowy. Wsparcie jakie otrzymuje od franczyzodawcy i pominięcie etapu wprowadzania firmy na rynek to wymierne oszczędności i jednocześnie zminimalizowanie ryzyka przedsięwzięcia. Franczyzobiorca właściwie od razu generuje przychody i jest gotowy do rywalizacji w biznesie.

Biznes franczyzowy w pakiecie

Pakiet franczyzowy zawiera zwykle podobne zasady, bez względu na rodzaj i przedmiot działalności, znajdują się w nim:

 • gotowa koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej według określonego,
 • wypracowanego i zweryfikowanego schematu
 • prawa ochronne
 • zestaw usług franczyzodawcy do realizacji na rzecz franczyzobiorcy, podzielony na etapy
 • wdrażania i eksploatacji działalności
 • zobowiązanie do prowadzenia działań marketingowych przez franczyzodawcę
 • zapewnienie o wyłączności na określonym terenie oddziaływania
 • uprawnienia do kontroli w każdym zakresie
 • obowiązek zachowania poufności
 • zestaw opłat na rzecz franczyzodawcy
 • i/lub obowiązek zaopatrywania się u franczyzodawcy lub wskazanych przez niego kontrahentów

Franczyza ma jednak także wady. Podstawową wadą modelu franczyzy z punktu widzenia franczyzodawcy jest obecność ryzyka związanego z wyborem właściwego franczyzobiorcy. Ryzyko to zwiększa się wraz z rozrostem franczyzy i możliwością utraty kontroli nad funkcjonowaniem poszczególnych odbiorców licencji. Każdy błąd w tym zakresie może nadwyrężyć zaufanie do marki i, szczególnie w dobie internetu, położyć się cieniem na całej działalności.