Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Od poniedziałku, 19 kwietnia Wydział Komunikacji i Drogownictwa  Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, mieszczący się w budynku przy ul A.E Fieldorfa „Nila”,  wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Przyjęcia w wydziale odbywają się po uprzedniej rejestracji wizyty poprzez system rejestracji elektronicznej:

https://bezkolejki.eu/spostroleka/

Osoby bez rezerwacji nie będą obsługiwane. W sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 29 764 32 43, 29 764 32 45  z pracownikiem wydziału. 

Uprzejmie prosimy, by interesanci, którzy mają umówioną wizytę w wydziale, zgłosili się nie wcześniej niż 15 minut przed umówioną godziną, pobrali bilet z biletomatu i oczekiwali w holu głównym na wezwanie pracownika. Każdy z interesantów obowiązkowo powinien mieć zasłonięte usta i nos. 

 

Opłaty za rejestrację pojazdów i  prawa jazdy należy uiszczać na rachunek bankowy  Starostwa Powiatowego w Ostrołęce numer:

19 89230008 0124 7002 2012 0022 lub w kasie w budynku przy A.E. Fieldorfa "Nila" 15.

Wzory wniosków oraz cennik usług w Wydziale Komunikacji:

https://powiatostrolecki.pl/82/wydzial-komunikacji-i-drogownictwa.html