Trwa przebudowa  boiska sportowego  przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wartość zadania, którego termin realizacji upływa z końcem listopada wynosi 365.000 zł, z tego 200.000 zł pochodzi z dotacji samorządu województwa mazowieckiego.

Przebudowana zostanie głownie nawierzchnia - z asfaltowej na po liuretanową, syntetyczną.

Boisko posłuży przed wszystkim uczniom i słuchaczom zespołu szkół, klubom sportowym, jak i społeczności lokalnej gminy - głównie dzieciom i młodzieży.

Wykonawcą boiska jest firma Usługi Mechaniczne Michał Koczkodan z Kadzidła.

Fot. eostroleka.pl