Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do  udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowy drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło od ok. km 6+650 do ok. km 7+540 od ok. km 11+430 do ok. km 11+830 – granica Gminy Kadzidło i Łyse, rozbudowy drogi powiatowej nr 2522 W Grale - Dąbrówka – Szkwa od ok. km 0+000 do ok. km 1+800.

 

Materiały informacyjne udostępnione zostały także  na stronie internetowej: www.zdp.ostroleka.pl w dniu 18.11.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 02 grudnia 2021 r. e-mailem na adres: ,  pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka. 

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

 

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach Zarządu Dróg Powiatowych  w Ostrołęce, Gminy Kadzidło i Gminy Łyse.

PDF21_2021_52_2021_konsultacje społeczne 2521W i 2522W_.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT2-3.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT2-2.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT2-1.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.33.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.32.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.31.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.30.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.29.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.28.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.27.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.26.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.25.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.24.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.23.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.22.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.21.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.20.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.19.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.18.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.17.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.16.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.15.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.14.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.13.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.12.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.11.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.10.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.9.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.8.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.7.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.6.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.5.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.4.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.3.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.2.pdf
PDF001_DR_PK_02_N_PZT-PZT1.1.pdf