W akcję Sprzątanie świata włączył się Powiat Ostrołęcki wspólnie z gminą Myszyniec. W piątek 16 września, uzbrojeni w worki na śmieci (oczywiście do selektywnej zbiórki) i rękawiczki pracownicy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu z dyrektor Barbarą Bączek, Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu z dyrektorem Sławomirem Świtajem sprzątali teren Kurpiowskiej Krainy w Wydmusach. Śmieci zbierali też burmistrz Elżbieta Abramczyk, starosta Stanisław Kubeł i radni powiatowi: Kazimierz Ścibek i Tadeusz Lipka. Niestety worki bardzo szybko się napełniały: plastikami, papierami, kartonami, szklanymi butelkami po alkoholu, a przede wszystkim puszkami po piwie, porozrzucanymi na skraju lasu czy w trawach.

Zebraliśmy kilkadziesiąt worków śmieci. Na koniec odbyło się podsumowanie akcji i ognisko.