Starosta Ostrołęcki informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Czarnia, w oparciu o projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Wykonawcą prac jest firma Geores sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie.

PDFStarosta Ostrołęcki.pdf (390,55KB)