Informacja o wynikach konsultacji dotyczących wykonania dokumentacii projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zebrane zostały opinie i uwagi przedstawicieli sołectw oraz mieszańców właścicieli nieruchomości położonych na trasie przebudowywanej drogi. Uwzględniając powyższe opinie, powstał ostateczny projekt zagospodarowania terenu autorstwa pracowni projektowej - DOMACC Maciej Białoszewski.

PDFRys.2.1.pdf (6,43MB)

PDFRys.2.2.pdf (3,81MB)

PDFRys.2.3.pdf (3,18MB)

PDFRys.2.4.pdf (2,98MB)

PDFRys.2.5.pdf (3,01MB)

PDFRys.2.6.pdf (2,45MB)