Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce informuje, że od 01.07.2023 r. zmianie ulegają terminy przewidziane na dokonywanie zgłoszeń zbycia / nabycia / rejestracji pojazdów. W/w terminy ulegają skróceniu z 60 na 30 dni.

Przypomina się, że brak dokonania we wskazanym terminie w/w czynności skutkuje nałożeniem przez urząd kary finansowej w kwocie od 200 – 1000 zł.