980.000 zł dofinansowania na prace remontowo - konserwatorskie budynku administracyjno - biurowego otrzymał Powiat Ostrołęcki z „Rządowego Program Odbudowy Zabytków" . Na liście beneficjentów znalazły się także parafie z terenu powiatu, m.in. Kadzidło, Łyse, Dąbrówka, Rzekuń, Baranowo, Troszyn, Kleczkowo, Goworowo, Myszyniec. Promesy wręczył 14 lipca  w ostrołęckiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie minister Henryk Kowalczyk. Powiat reprezentował wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków.  

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

  • prace konserwatorskie,
  • restauratorskie,
  • roboty budowlane.

Lista wszystkich beneficjentów programu:

PDFmazowieckie.pdf (316,06KB)