300 tys. zł wsparcia dla zabytków w Powiecie Ostrołęckim w 2024 roku
Wsparcie dla zabytków Powiatu Ostrołęckiego nabiera kształtów. W ramach inicjatywy lokalnej, ogłoszone zostały dotacje na renowację i konserwację obiektów zabytkowych, które są dumą naszego regionu. Kwota 300 000 zł zostanie rozdzielona między różne projekty, mające na celu zachowanie historycznego dziedzictwa naszego powiatu dla przyszłych pokoleń.
  1. Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Zalasiu otrzyma 50.000 zł na renowację stolarki drzwiowej.
  2. 40.000 zł przeznaczono na kontynuację remontu zakrystii w parafii pw. św. Bartłomieja AP w Baranowie.
  3. Zielony Zakątek Pińkowski odbuduje zabytkowy dwór za 35.000 zł.
  4. Największa dotacja, 100.000 zł, wspomoże wymianę pokrycia dachowego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

Te strategiczne inwestycje w zabytki naszego powiatu są nie tylko dowodem na to, że historia i tradycja są dla nas ważne, ale również świadectwem troski o przyszłe pokolenia. Dzięki tym dotacjom, obiekty, które są świadkami przeszłości, zostaną nie tylko zachowane, ale i przywrócone do dawnej świetności, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i edukacyjnej regionu.

Renowacja zabytków to zadanie wymagające nie tylko znacznych środków finansowych, ale także wysokiej klasy specjalistów. Projekty takie jak renowacja stolarki drzwiowej w parafii w Zalasiu, czy modernizacja zabytkowego dworu w Susku Starym, są przykładem, jak zaangażowanie i odpowiednie fundusze mogą przyczynić się do odnowienia i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

Warto również podkreślić, że inwestycje te, oprócz oczywistych korzyści estetycznych i historycznych, mają także znaczący wpływ na lokalną społeczność. Poprzez tworzenie miejsc pracy podczas realizacji projektów, a także przyciąganie turystów i badaczy historii, inicjatywa ta przyczynia się do rozwoju gospodarczego Powiatu Ostrołęckiego.

Zachowanie zabytków to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim odpowiedzialność za to, co przekażemy przyszłym pokoleniom. Inwestycje te są dowodem na to, że Powiat Ostrołęcki nie zapomina o swojej historii, jednocześnie patrząc w przyszłość z nadzieją na rozwój i prosperitę.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce