Prace nad mostem na Narwi w Teodorowie trwają bez przerwy - postępy na kluczowej inwestycji Powiatu
W sercu naszego powiatu, na rzece Narew, powstaje konstrukcja, która nie tylko odmieni lokalny krajobraz, ale także znacząco usprawni komunikację – most w Teodorowie wraz z dojazdami. Ten monumentalny projekt, który rozpoczął się w sierpniu 2023 roku, jest już na półmetku swojego wykonania, obiecując mieszkańcom nowe możliwości i lepszą dostępność regionu.
  1. Budowa mostu na Narwi w Teodorowie oraz dojazdów trwa nieprzerwanie od sierpnia 2023 roku.
  2. Do tej pory ukończono 37% prac, z czego część została już oficjalnie odebrana.
  3. W ramach inwestycji powstaje m.in. rondo i trasa główna o długości ponad 3,6 km.
  4. Całkowite koszty projektu osiągną 132 779 876 zł, z planowanym zakończeniem w końcu 2025 roku.

Za realizację odpowiedzialne jest konsorcjum firm Domost Sp. z o.o., Mostostal Kielce S.A., i Raitail Sp. z o.o., przy czym nadzór nad projektem sprawuje Safage S.A.S. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu wszystkich stron. Obecnie na placu budowy trwają intensywne prace ziemne, układanie warstw podbudowy oraz budowa ronda w Łęgu Przedmiejskim, co jest kluczowe dla płynności ruchu w przyszłości.

Projekt ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury drogowej, ale także bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Nowy most, będący zespolonym obiektem stalowo-betonowym o długości 247,70 m i szerokości 13,75 m, zapewni nowoczesną arterię komunikacyjną z jezdnią klasy G oraz ścieżką pieszo-rowerową. To inwestycja, która otworzy nowe możliwości dla rozwoju regionu, zwiększając jego atrakcyjność i dostępność.

Finansowanie projektu jest zróżnicowane, z głównym udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przekazuje 49 000 000 zł. Wkład własny powiatu to 13 100 728 zł, a pozostałe środki pochodzą z pomocy finansowej gmin Lelis i Rzekuń. Takie wsparcie finansowe podkreśla znaczenie projektu dla całego regionu, dając nadzieję na jego szybkie ukończenie.

Choć wysoki stan wody nieco opóźnił prace przy samej konstrukcji mostu, to jednak cały zespół odpowiedzialny za realizację projektu jest zdecydowanie zmotywowany do pokonania wszelkich przeszkód. Mieszkańcy mogą śledzić postępy prac, które z każdym dniem przybliżają nas do momentu, w którym nowy most na Narwi stanie się częścią ich codziennych tras.


Źródło: Powiat Ostrołęcki