Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska - Bakuła. 

Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej: www.zdp.ostroleka.pl w dniu 29.04.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 13 maja 2021 r. e-mailem na adres , pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

 

Materiały graficzne zostały również udostępnione na stronach Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce i Gminy Baranowo.

PDF05_2021_41_2021_konsultacje społeczne Oborczyska - Bakuła.pdf
PDFPZT_05(1)_Oborczyska-Bakuła.pdf
PDFPZT_05(2)_Oborczyska-Bakuła.pdf