Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Przedstawiciele magazynu „Moda na Mazowsze” z Dorotą Zbińkowską, dyrektor biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odwiedzili 21 lipca Ostrołękę i Powiat Ostrołęcki. W ratuszu spotkali się z miejskimi i powiatowymi samorządowcami, na czele z wiceprezydent Ostrołęki Anną Gocłowską oraz wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, a także z reprezentującym lokalne środowisko turystyczne Andrzejem Bisem – prezesem Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej. Następnie rozpoczęli kilkudniową wędrówkę po regionie w celu zebrania materiałów do swojego wydawnictwa.

Magazyn „Moda na Mazowsze” prezentuje najciekawsze miejsca oraz atrakcyjne dla turystów wydarzenia. Dostępny jest na stoisku Mazowsza na najważniejszych targach turystycznych w Polsce oraz we wszystkich punktach i centrach informacji turystycznej w regionie. Można go także pobrać w formacie pdf ze strony modanamazowsze.pl oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mrot.pl.