Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r.

Na zgłoszenia czekamy od 15 maja do 31 sierpnia br.

Więcej informacji na stronie: Renowacja Roku Zabytków Mazowsza - Witryna Mazovia.pl