Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, rozpoczęto policyjną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły. W ramach akcji policjanci spotykają się z najmłodszymi uczniami szkół podstawowych i edukują ich w zakresie obowiązujących przepisów w ruchu drogowym. W działania te zaangażowani są nie tylko profilaktycy i dzielnicowi, ale przede wszystkim policjanci ruchu drogowego, którzy przy szkołach w pobliżu przejść dla pieszych czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem dzieci i młodzieży, to bardzo ważne zadanie policjantów. Dlatego też funkcjonariusze ostrołęckiej komendy policji w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przeprowadzają z dziećmi zajęcia, po to, by wyrobić wśród nich prawidłowe nawyki komunikacyjne oraz uświadomić im, na jakie zagrożenia mogą natrafić podczas drogi do i ze szkoły.

Funkcjonariusze pomagają w przygotowaniu uczniów, przede wszystkim klas I szkół podstawowych, do świadomego i bezpiecznego korzystania z dróg. Spotkania te są także odpowiednią okazją do przekazania uczniom różnego rodzaju materiałów profilaktycznych, tj. książeczek edukacyjnych bądź elementów odblaskowych.

Po teorii przyszedł czas na praktykę i mundurowi z maluchami ćwiczyli prawidłowe i bezpieczne przechodzenie przez przejścia dla pieszych. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i nie brakowało ochotników do udziału w różnych symulacjach

Ostatnie tego rodzaju działania miały miejsce w przedszkolach na terenie Ostrołęki.

Policja apeluje również do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przejeżdżając koło szkół i przedszkoli. Przypominamy kierowcom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i stosowaniu się do znaków drogowych.

Przypominamy, że jako opiekunowie dzieci nie możemy zapomnieć, jak ważne jest, aby pociechy były odpowiednio przygotowane do pokonania drogi do szkoły. Dzieci powinny znać wszystkie niebezpieczne miejsca, które mogą napotkać, zmierzając na lekcje, m.in. występujący duży ruch na danym odcinku drogi czy ograniczona widoczność spowodowana ukształtowaniem drogi lub budynkami. Przez te kilka pierwszych dni nowego roku szkolnego rodzice i opiekunowie muszą zaangażować się w proces uświadamiania najmłodszym zagrożeń, jakie mogą spotkać podczas drogi do szkoły.

Upewnijmy się, że nasze pociechy wiedzą, gdzie przechodzić przez jezdnię i w jaki sposób. By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ich ubrania oraz plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku odblaskowe elementy wykorzystując do tego odblaski otrzymane również od policjantów.

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka