Komendant Miejski Policji 14 maja  zaprasza obywateli Ukrainy na spotkanie.