Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Mirosław Olszewski, w imieniu własnym, swoich zastępców oraz kadry kierowniczej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, z okazji Święta Służby Cywilnej, serdecznie podziękował wszystkim pracownikom Policji za sumienną i rzetelną pracę. Dzisiejsze Święto jest wyjątkowe również z tego względu, że w tym roku przypada 100-lecie uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Dzień, w którym przypada Święto Służby Cywilnej” - 11 listopada nie jest przypadkowy. To symboliczna data odzyskania niepodległości w 1918 roku. Polska zaczęła odbudowę niepodległej struktury państwowości od administracji, a rozpoczęcie działalności przez Służbę Cywilną było pierwszym sygnałem, że „Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Cywilnej. W tym roku  przypada 100-lecie uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Podziękowania za pracę i najlepsze życzenia złożył wszystkim pracownikom policji Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Mirosław Olszewski wraz ze swoimi Zastępcami, a także kadrą kierowniczą ostrołęckiej jednostki.

Spotkanie było doskonałą okazja do przypomnienia, że formacja, jaką jest Policja to nie tylko funkcjonariusze, lecz również grono pracowników, którzy na co dzień wkładają ogromny wysiłek w swoją pracę na rzecz prawidłowego funkcjonowania całej jednostki.

Szef ostrołęckich policjantów wyraził słowa uznania i podziękował wszystkim członkom Korpusu Służby Cywilnej i pracownikom Policji za ich codzienną pracę. Zaznaczył jednocześnie, że praca ta charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem, zaangażowaniem i rzetelnością. Taka postawa pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w realizację powierzonych zadań, daje gwarancję  sprawnego działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Komendant Olszewski podziękował także rodzinom pracowników cywilnych ostrołęckiej jednostki za ich codzienne wsparcie i zrozumienie trudów i specyfiki policyjnej służby.

W ostrołęckiej jednostce na co dzień pracuje 48 pracowników cywilnych, którzy każdego dnia wspierają policjantów w wykonywaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Po zakończeniu części oficjalnej była okazja do złożenia życzeń od funkcjonariuszy wszystkim zebranym na sali pracownikom policji, dla których przygotowano słodką niespodziankę.

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

 

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

 

 • Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
  Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
 • Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
  Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
 • Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
  Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
 • Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
  Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
 • Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej
  Kadra kierownicza wspólnie z pracownikami policji podczas Święta Służby Cywilnej