Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z uchwałą nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz uchwałą nr 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie z budżetu województwa mazowieckiego dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Program pomocowy przewiduje udzielanie pomocy de minimis.

Więcej informacji na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-melioracji-2023.html