Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnościami podejmuje działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia tych osób w Zakładzie. 

Oferty zatrudnienia oraz odbycia praktyk  i staży dotyczą oczywiście wszystkich osób bez względu na stopień niepełnosprawności.

Wszystkie nasze aktualne ogłoszenia o prace znajdują się na stronie www.zus.pl – Praca w ZUS – Aktualne ogłoszenia o pracę

PDFAktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.pdf (531,67KB)