Wczoraj o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbyło się spotkanie z seniorami w ramach Uniwersytetu III Wieku funkcjonującego na terenie gminy Kadzidło. Było one inicjatywą Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego - dziękujemy za zaproszenie i możliwości dotarcia z treściami profilaktycznymi do Seniorów.

Ostrołęccy policjanci cały czas szukają nowych metod dotarcia z działaniami profilaktycznymi do jak najszerszego grona osób. Wszystko po to, aby uchronić mieszkańców przed różnego typu zagrożeniami. Dużą wagę mundurowi z ostrołęckiej komendy policji poświęcają właśnie bezpieczeństwu osób starszych.

Funkcjonariusze za każdym razem odpowiadają na zaproszenia w tej kwestii, m.in. samorządowców, aby rozmawiać na temat zagrożeń. Ostatnie tego typu spotkanie miało miejsce w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Zorganizował je Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski wspólnie z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Kadzidle.

 Seniorów przywitał Wójt Gminy Kadzidło, Dyrektor CKK w Kadzidle, byli na nim także obecni przedstawiciele zespołów kuratorskich działających przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, Posterunku Policji w Kadzidle, Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce, psycholog zatrudniony w Urzędzie Gminy w Kadzidle, przedstawiciel GKRPA w Kadzidle, psychoterapeuta uzależnień, pracownicy OPS w Kadzidle, pedagog szkolny, przedstawiciel służby zdrowia. 

Tematem przewodnim spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo seniorów - w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapobieganie oszustwom dokonywanym na seniorach. 

W ich trakcie policjanci omówili seniorom najczęstsze metody jakimi posługują się sprawcy ze szczególnym uwzględnieniem metody „na wnuczka” i „na policjanta”.

Ponadto policjanci krok po kroku wskazali seniorom na konkretnych przykładach właściwy sposób postępowania w przypadku otrzymania telefonu z prośbą o przekazanie pieniędzy.

Przypomnieli także osobom starszym, aby nie mówili obcym osobom ile mają pieniędzy, kosztowności i gdzie dokładnie mieszkają. Dodali również, że prawdziwi policjanci nigdy nie mówią o prowadzonych przez siebie akcjach, ani też nie proszą o przekazanie pieniędzy, bądź danych do konta bankowego. Jeżeli to robią to znak, że mamy do czynienia z oszustami i jak najszybciej powinniśmy powiadomić prawdziwych policjantów, wcześniej dokładnie rozłączając poprzednie połączenie.

Na koniec mundurowi przekazali uczestnikom spotkania informację na jakie zagrożenia mogą seniorzy być narażeni, kiedy wpuszczą do swojego domu, bądź mieszkania obce osoby.

Dziękujemy za zaproszenie na spotkanie.

 

 

 

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka