Ogromnym powodzeniem cieszył się „I Powiatowy Piknik Prewencyjny”, który odbył się w miniony piątek w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle i przyległej strzelnicy. Zarówno „piknik”, jak i stoisko Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej w Ostrołęce odwiedziły tłumy uczniów. W ramach przedsięwzięcia profilaktycznego odbył się, m.in. Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Turniej Sprawności Fizycznej, Turniej Umiejętności Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Turniej Strzelecki. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł. Serdecznie dziękujemy niezawodnym współorganizatorom oraz partnerom za włączenie się w akcję promującą szeroko pojęte bezpieczeństwo.

W miniony piatek  w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle i przyległej strzelnicy o godzinie 10 rozpoczął się „I Powiatowy Piknik Prewencyjny”. Organizatorem tego wydarzenia była Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,  Grupa Ratownicza ,,Nadzieja” w Łomży, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, Zakład Karny w Przytułach Starych, Państwowa Straż Pożarna w Ostrołęce, Ochotnicza Straż Pożarna w Kadzidle, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kadzidlak” w Kadzidle, Uczniowski Klub Sportowy „Nike” w Troszynie, Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo Myszyniec, natomiast partnerami byli: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu, JBB Bałdyga ,Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i Wojewódzki Urząd Pracy.

Akcja profilaktyczna została objęta Patronatem Honorowym Starosty Ostrołęckiego. Pomysłodawcą „pikniku” byli: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz policjanci z ostrołęckiego Wydziału Prewencji.

W ramach „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego” przeprowadzone zostały następujące turnieje:

-  „Turniej wiedzy teoretycznej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, funkcjonowania Policji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” składający się z 20 pytań, za który reprezentacja może zdobyć maksymalnie 40 punktów,

-  „Turniej sprawności fizycznej”, za który reprezentacja może zdobyć maksymalnie 40 punktów,

- „Turniej umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – maksymalnie 20 punktów,

-  „Turniej strzelecki” - maksymalnie 100 punktów.

Oczywiście podczas całej akcji oprócz walorów profilaktycznych dotyczących różnych zagrożeń i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej było wiele zdrowej rywalizacji,  uśmiechu i dobrej zabawy.

Wyniki „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego” Szkoły Podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim
  2. Szkoła Podstawowa w Jazgarce
  3. Szkoła Podstawowa w Baranowie

Wyniki „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego” Szkoły ponadpodstawowe:

  1. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
  2. Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
  3. Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie

Nagrody Specjalne:

  1. Turniej wiedzy:

- Szkoła Podstawowa w Kadzidle
- Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu

        2. Turniej Sprawności Fizycznej:

             - Szkoła Podstawowa w Chudku
             - Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

        3. Pierwsza pomoc przedmedyczna:

            - Szkoła Podstawowa w Kadzidle
            - Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

          4. Turniej Strzelecki:

               - Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim
               - Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

W czasie trwania pikniku byli również obecni pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy odpowiadali na wszystkie pytania związane z naborem do służby w Policji.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego”, a współorganizatorom oraz partnerom  dziękujemy za jak zawsze profesjonalną współpracę.