ZSP im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz przedstawicielami Gminy Czerwin 11 września włączył się w akcję Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą było Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Książka ta jest napisana barwnym językiem, nie pozbawionym patriotycznego przesłania.

       Do Czerwina,  na spotkanie z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami z powieści Orzeszkowej przybyli  goście. Wśród nich byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie na czele z panem Michałem Giersem – dyrektorem Delegatury w Ostrołęce, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na czele z panem wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, przedstawiciele Sejmu RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Delegaturą w Ostrołęce, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Delegaturą w Ostrołęce, Gminy Czerwin, Dziennego Domu Senior + w Czerwinie, Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, gospodarz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie – ks. Kazimierz Wołpiuk oraz mieszkańcy gminy Czerwin.

    Dyrektor GBP w Czerwinie - Katarzyna Kossakowska – przywitała wszystkich gości i pięknie opowiedziała o idei akcji Narodowego Czytania. Następnie  Justyna Jabłonka Dyrektor ZSP im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie przeczytała list okolicznościowy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do wszystkich włączających się w Akcję Narodowego Czytania.

Pani Aneta Żebrowska wprowadziła obecnych w nastrój czytania wykonując piękną piosenkę ludową “Ty pójdziesz górą” z filmu “Nad Niemnem”. Następnie odbyło się czytanie lektury. Czytający zostali podzieleni na trzy grupy. Fragmenty książki w pierwszej grupie zaprezentowali: wicestarosta  Krzysztof Parzychowski, ksiądz Kazimierz Wołpiuk, p. Katarzyna Górkiewicz, p. Małgorzata Wojsz, p. Mirosław Augustyniak, p. Michał Giers, radna Powiatu Anna Buczyńska. Fragmenty w drugiej grupie zaprezentowali: wiceminister sportu  Arkadiusz Czartoryski, p. Robert Juchniewicz, p. Mariola Zalewska, Daria Damiańska, Natalia Kacprzyk, Julia Wądołowska, Sebastian Zaręba oraz p. Danuta Leszczyńska. Fragmenty w trzeciej grupie zaprezentowali: p. Agnieszka Krupińska, p. Berdnadetta Zakrzewska-Erdin, p. Mariusz Popielarz, p. Krzysztof Tyszka, p. Elżbieta Pstrągowska, a zakończyła czytanie p. Maja Przeździecka.

Wszyscy lektorzy, za swoje niezwykłe interpretacje lektorskie, zostali uhonorowani podziękowaniami, pamiątkowymi egzemplarzami ze specjalną pieczęcią, żółtym słonecznikiem oraz piernikiem z herbem Czerwina. Pierniki zostały przygotowane specjalnie na Narodowe Czytanie przez p. Marzenę Przeździecką. Gdy czytanie lektury dobiegło końca, goście wysłuchali mini recitalu Anety Żebrowskiej. Wydarzeniu wyjątkowości i uroczystości dodało wspólne wykonanie poloneza. 

 

 

  Tekst i zdjęcia: ZSP w Czerwinie, Biblioteka w Czerwinie