W Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle 15 września odbyła się konferencja regionalna poświęcona roli Funduszy Europejskich w subregionie ostrołęckim: „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”.

Organizatorem konferencji była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Na konferencji pokazano aktywność ostrołęckich beneficjentów, którzy w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 zrealizowali ponad 350 projektów. W lokalny rozwój inwestują zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. Wiele inwestycji nie zostałoby zrealizowanych bez pomocy funduszy europejskich, np. po 22-letniej przerwie uruchomione zostało połączenie kolejowe na linii nr 35 Ostrołęka-Chorzele,  w Wyszkowie powstała obwodnica śródmiejska. Dużo się działo w obszarze edukacji i ekologii. Realne działania Unii Europejskiej to efekty, z których korzystają wszyscy mieszkańcy. 

Podczas konferencji dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski przedstawił założenia nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Z przygotowanej prezentacji przyszli beneficjenci mogli dowiedzieć się m.in. kto skorzysta z pomocy z Unii Europejskiej, jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku czy które projekty zmieniły życie mieszkańców subregionu ostrołęckiego. Ponadto miała miejsce także dyskusja o znaczeniu funduszy europejskich w regionalnym rozwoju. Do dyskusji zaproszeni zostali samorządowcy - starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, Stanisław Jastrzębski - wójt gm. Długosiodło, Mariusz Frankowski - dyrektor MJWPU, Bartłomiej Kłusek - koordynator MWiE.

Wśród gości konferencji był także aktor Olgierd Łukaszewicz.