W  hali sportowej Szkoły Podstawowej w Łysych 10 listopada  odbył się Wieczór patriotyczny "Z pieśnią ku Wolności", podczas którego uczczono  105. rocznicę odzyskania przez Polskę  niepodległości.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli wicestarosta Krzysztof Parzychowski i  Radni Powiatu: Tadeusz Lipka  oraz Andrzej Lis, uczniowie, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Łyse.

Montaż słowno-muzyczny, w którym wystąpili uczniowie i nauczyciele, przybliżył zebranym historię polskich pieśni patriotycznych, był również źródłem refleksji nad trudną drogą do wolności naszego kraju.

Podczas wspólnego śpiewania wybrzmiały takie pieśni jak: "Rota", "Rozkwitały pąki białych róż", "Przybyli ułani pod okienko", "Szara piechota" oraz utwory wykonane przez uczennice - laureatki Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych.

 

/dd/

Fot. Szkoła Podstawowa w Łysych