Uczniowie z ośmiu szkół zmierzyli się w Olimpiadzie Wiedzy o Kurpiowszczyźnie
Zaangażowanie młodych umysłów w odkrywanie regionalnych tradycji nie słabnie. W Publicznej Szkole Podstawowej SIGiE im. K. Adamieckiego w Pełtach odbyła się Mała Olimpiada Wiedzy o Kurpiowszczyźnie, która przyciągnęła uczniów z całego powiatu.
  1. 31 uczniów z 8 różnych szkół podstawowych zmagało się z pytaniami dotyczącymi kultury i historii Kurpiowszczyzny.
  2. Zmagania obejmowały różnorodne kategorie wiekowe, od klas I do VIII.
  3. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rękodzieła i wysłuchać regionalnych pieśni.
  4. Nagrody dla najlepszych uczestników ufundował Powiat Ostrołęcki.

Podczas Olimpiady uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do uczestnictwa w warsztatach rękodzieła kurpiowskiego, które prowadziła Michalina Dębowska z Wolkowych. Dodatkowo, atmosferę umilały występy Lena Balcerczyk i Rozalia Andrzejczyk, które zaprezentowały tradycyjne pieśni i gadki kurpiowskie.

W młodszej kategorii wiekowej triumfowała Lena Balcerczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej SIGiE w Pełtach, a wśród starszych uczniów najlepszy okazał się Piotr Gołaś z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie. Olimpiada zakończyła się ceremonią wręczenia nagród, które ufundował Powiat Ostrołęcki, co jeszcze bardziej podkreśliło lokalny charakter wydarzenia.

Skład komisji konkursowej był reprezentatywny dla regionu, z dr. Romanem Gawrychem na czele. W składzie znaleźli się również Urszula Gawrych z Publicznej Szkoły Podstawowej SIGiE w Pupkowiźnie, Ewa Gumkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie, Emilia Mrozek z Zespołu Szkół SIGiE w Ostrołęce, Jerzy Waszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej SIGiE w Warmiaku oraz Justyna R. Baczewska, również z Zespołu Szkół SIGiE w Ostrołęce.

Takie wydarzenia nie tylko umacniają wiedzę o lokalnej kulturze wśród młodzieży, ale również integrują społeczność lokalną wokół wartości edukacyjnych i kulturowych, co jest niezwykle istotne dla zachowania regionalnej tożsamości.
Źródło: Powiat Ostrołęcki