Wicestarosta Artur Kozłowski o budowie szprychy nr 3 i petycji do premiera
Wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski udzielił wywiadu w Radiu Wnet, gdzie omówił kluczowe kwestie dotyczące budowy szprychy nr 3. Rozmowa dotyczyła m.in. spotkania samorządowców oraz petycji skierowanej do premiera. To ważne tematy, które mogą wpłynąć na przyszłość lokalnych połączeń kolejowych.

Spotkanie samorządowców w sprawie budowy szprychy nr 3

Wicestarosta ostrołęcki, Artur Kozłowski, w rozmowie z Radiem Wnet, szczegółowo opowiedział o niedawnym spotkaniu samorządowców, które miało na celu omówienie budowy szprychy nr 3. Ta inicjatywa jest kluczowa dla poprawy infrastruktury kolejowej w regionie. Szprycha nr 3 ma połączyć Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą, Tłuszczem, Wyszkowem, Ostrołęką, Łomżą, Piszem i Giżyckiem.

Podczas spotkania, które odbyło się w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze, samorządowcy dyskutowali o technicznych i logistycznych aspektach projektu. Wicestarosta Kozłowski podkreślił, że realizacja tego przedsięwzięcia może znacząco przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Petycja do premiera w sprawie projektu kolejowego

Jednym z głównych punktów rozmowy była petycja skierowana do premiera, mająca na celu przyspieszenie realizacji projektu. Wicestarosta Kozłowski zaznaczył, że samorządowcy są zdeterminowani, aby projekt szprychy nr 3 został zrealizowany w jak najszybszym terminie. Petycja do premiera ma na celu zwrócenie uwagi rządu na potrzeby regionu i uzyskanie wsparcia na najwyższym szczeblu.

Podpisana przez licznych przedstawicieli lokalnych samorządów, petycja podkreśla znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu i poprawy jakości życia mieszkańców. Wicestarosta wyraził nadzieję, że działania te przyniosą oczekiwane rezultaty i projekt ruszy pełną parą.

Przyszłość połączenia kolejowego CPK-Warszawa-Tłuszcz-Wyszków-Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko

Wicestarosta Artur Kozłowski, podczas wywiadu w Radiu Wnet, mówił również o przyszłych działaniach związanych z połączeniem kolejowym CPK-Warszawa-Tłuszcz-Wyszków-Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko. Podkreślił, że inwestycja ta jest nie tylko szansą na rozwój gospodarczy, ale także na integrację regionów i poprawę mobilności mieszkańców.

Projekt, będący częścią większego planu rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce, ma na celu skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie liczby połączeń. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli szybciej i wygodniej przemieszczać się pomiędzy ważnymi punktami regionu, co z kolei wpłynie na poprawę jakości życia i rozwój lokalnych rynków pracy.

Wicestarosta Kozłowski zaznaczył, że realizacja tego projektu wymaga współpracy na wielu szczeblach, zarówno lokalnym, jak i krajowym. Wspólne działania samorządowców i wsparcie rządu mogą przyczynić się do szybszego zakończenia prac i uruchomienia nowoczesnych połączeń kolejowych, które będą służyć mieszkańcom przez lata.

Rozmowa z wicestarostą jest dostępna na stronie internetowej Radia Wnet.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce