Jedną z najczęstszych przyczyn powstania najpoważniejszych zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. To właśnie w wyniku jej niedostosowania do warunków drogowych oraz natężenia ruchu, kierujący traci panowanie nad pojazdem i nie jest w stanie uniknąć zdarzenia.

Wczoraj, na drogach Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, można  było zauważyć wzmożoną aktywność policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. W działaniach pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” wzięło udział aż 28 policjantów.

Celem tego typu działań jest zmniejszenie liczby zdarzeń na „naszych” drogach poprzez ograniczenie „piractwa drogowego” i przekroczeń prędkości. Aspektem prewencyjnym działań jest dążenie do wyrobienia u kierujących świadomości, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna.

Działania takie przeprowadzane są na „naszych” drogach po raz kolejny. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego mazowieckiej Policji prowadzą takie działania na terenie całego garnizonu.

Ostrołęccy policjanci realizowali działania w 15-tu statycznych punktach pomiaru prędkości. Przeprowadzili 73 kontrole pojazdów, wśród których aż 30 kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość.

Apelujemy o rozwagę na drodze, zdjęcie nogi z gazu i właściwe zadbanie o swoje pojazdy, aby ich stan techniczny gwarantował bezpieczeństwo podczas podróży.

 

asp. Krzysztof Kolator

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce