Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczęło prace nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy – cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie kobiecej o zasięgu ogólnopolskim, wyda cykl artykułów.

Celem tego programu jest m.in. dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które pomocne będą w zatrzymaniu przemocy, wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami.

Harmonogram publikacji artykułów: http://www.niebieskalinia.org/images/harmonogram.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem 21 artykułów skierowanych do osób doznających przemocy w rodzinie i świadków, opublikowanych w gazetach kobiecych. Więcej informacji, wraz z krótkim opisem artykułów i harmonogramem znajdziecie Państwo na stronach www.niebieskalinia.org FB: niebieskalinia.  Autorami i autorkami artykułów są konsultanci i konsultantki naszego stowarzyszenia.  Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Zapraszamy do zapoznania się z cyklem 21 artykułów skierowanych do osób doznających przemocy w rodzinie i świadków, opublikowanych w gazetach kobiecych. Więcej informacji, wraz z krótkim opisem artykułów i harmonogramem znajdziecie Państwo na stronach www.niebieskalinia.org FB: niebieskalinia. Autorami i autorkami artykułów są konsultanci i konsultantki naszego stowarzyszenia.
Artykuły opublikowane zostaną w 7 gazetach kobiecych Wydawnictwa Bauer: Na Żywo, Życie na Gorąco, Chwila dla Ciebie, Przyjaciółka, Kobieta i Życie, TeleTydzień, Twoje Imperium.  Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Artykuły opublikowane zostaną w 7 gazetach kobiecych Wydawnictwa Bauer: Na Żywo, Życie na Gorąco, Chwila dla Ciebie, Przyjaciółka, Kobieta i Życie, TeleTydzień, Twoje Imperium.
Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych