W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i pasażerów w sprawie zawieszonych linii autobusowych informuję, że samorząd Powiatu  widzi potrzebę funkcjonowania na terenie Powiatu Ostrołęckiego komunikacji autobusowej i w związku z tym zabezpieczył w budżecie wkład własny, wymagany w rządowym Funduszu  Rozwoju Przewozów Autobusowych.  Pozostałą część środków zabezpiecza rządowy program, którego częścią zarządzają wojewodowie.

    Powiat Ostrołęcki,  tak jak i inne samorządy województwa mazowieckiego, od dnia 15.12.2021r. oczekuje na decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania środków na funkcjonowanie utworzonych połączeń autobusowych. Do dziś nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek zapewnienia czy deklaracji wojewody o zabezpieczeniu części środków rządowych wymaganych na realizację zadania.

 

Stanisław Kubeł    

Starosta Ostrołęcki