Starosta Ostrołęcki przypomina o obowiązku dokonania zgłoszenia przez fundacje i stowarzyszenia, czyli podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Termin dokonywania zgłoszeń beneficjantów rzeczywistych upływa w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji w komunikacie Ministerstwa Finansów, do którego link zamieszczono poniżej:

Komunikat nr 39 dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r. - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężnądo 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.