Ostrołęccy policjanci, brali udział w ogólnopolskich działaniach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Tego typu działania prowadzone są cyklicznie, aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych. Niestety nie wszyscy stosowali się do obwiązujących przepisów w tym zakresie.

Wczoraj na terenie naszego powiatu prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ramach działań policjanci kontrolowali stosowanie się do przepisów ruchu drogowego zarówno przez niechronionych uczestników, jak i kierowców.

Podczas akcji policjanci ujawnili aż79 wykroczeń, które w zdecydowanej większości były popełnione przez pieszych. 44 z nich przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Dodatkowo jeden pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle, odnotowano także pieszego, który przechodząc przez przejście popełnił wykroczenie polegając na korzystaniu przez niego z telefonu.

Ujawniono także 30 rowerzystów, którzy w sposób niedozwolony przejeżdżali przejście dla pieszych powodując przy tym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Natomiast jeżeli chodzi i kierowców, to odnotowano trzy przepadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na kierowców nałożono zgodnie z obowiązującym taryfikatorem mandaty karne w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.

Kierowcy powinni pamiętać, że dojeżdżając do przejść dla pieszych powinni zdecydowanie zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby zatrzymać pojazd.

Jednak, aby być bezpiecznym to trzeba być widocznym, dlatego prosimy pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych, w które potrafią uratować życie.

Podarujmy naszym bliskim kamizelkę odblaskową, być może to będzie dla nich najlepszy prezent jaki otrzymają, ponieważ uratuje im to co najcenniejsze...życie.

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka