Dziś w sali konferencyjnej ostrołęckich policjantów miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania i objęcia obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Dotychczasowemu Naczelnikowi tego wydziału podinsp. Dariuszowi Bednarczykowi zostały powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Uroczysta zbiórka z okazji zdania i objęcia obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce rozpoczęła się dziś o godzinie 9:30 od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce podinsp. Andrzejowi Rydzewskiemu.

Oprócz kierownictwa ostrołęckiej komendy policji w uroczystości wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. insp. Krzysztof Szymański, oddelegowany do pełnienia obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Dariusz Bednarczyk oraz kadra kierownicza i pracownicy policji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Po przywitaniu zaproszonych gości miało miejsce odczytanie stosownych rozkazów personalnych. Pierwszy z nich dotyczył powierzenia obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Dariuszowi Bednarczykowi, drugi natomiast powierzenia obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego nadkom. Tomaszowi Sucheckiemu dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika tego Wydziału.

Następnie głos zabrał I Zastępca  Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce podinsp. Andrzej Rydzewski, który w imieniu swoim, jak również Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce mł. insp. Mirosława Olszewskiego pogratulował podinsp. Dariuszowi Bednarczykowi awansu oraz podziękował mu za blisko 26 - letnią służbę w naszej jednostce. Podkreślił także wdzięczność za ogromne zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców i trud włożony w sumienne wykonywanie przez nich obowiązków, wręczył mu także pamiątkową tabliczkę z życzeniami dalszych sukcesów w nowej jednostce.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce pogratulował także awansu nowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego nadkom. Tomaszowi Sucheckiemu. Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce podinsp. Andrzejowi Rydzewskiemu.

 

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka