W dniu 5 listopada 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało warsztaty profilaktyczne dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Warsztaty dotyczyły lepszego zrozumienia siebie i relacji z innymi. Młodzież podzielona na dwie grupy (dziewcząt i chłopców) mogła swobodnie prowadzić konwersacje na temat uczuć, emocji, wzajemnego słuchania i okazywania szacunku innym. Poszukiwano sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych osób. Omówiono uczucie złości i sposoby na optymalne jej przeżywanie. Poruszono również temat sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne. Omówiono potrzeby psychologiczne stojące za podjęciem tego typu decyzji, a także które umiejętności wymagają doskonalenia, by uniknąć sięgania po substancje odurzające. W zajęciach wzięło udział 23 wychowanków.

Warsztaty poprowadziła doświadczona psycholog Pani Katarzyna Łada w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego SOLUTION w Ostrołęce.

Warsztaty profilaktyczne dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Warsztaty profilaktyczne dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.