W piątek, 25 listopada 2022 roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbył się drugi - powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim. 

Przystąpiło do niego 13 osób wyłonionych podczas szkolnych eliminacji z pięciu Zespołów Szkół Powiatowych w: Baranowie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Myszyńcu. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi ustnej na zestaw pytań otwartych, które otrzymali w drodze losowania.

Zestaw składał się z dwóch pytań merytorycznych z zakresu prawa konstytucyjnego. Odpowiedź punktowana była w skali od 0 (najmniej) do 3 punktów (najwięcej) za pytanie. Maksymalnie uczestnik mógł uzyskać 6 punktów.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce         -           Łukasz Gnatkowski – ZSP w Myszyńcu

II miejsce       -           Sebastian Popielarz – ZSP w Łysych

III miejsce      -           Agnieszka Pisowłocka – ZSP w Łysych

 

Decyzją komisji przyznano również wyróżnienie rektorskie. Odebrała je Weronika Dziczek z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

Nagrodami w konkursie były:

 1. za  1. miejsce – indeks  Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
  w Ostrołęce bez konieczności wniesienia czesnego oraz nagroda rzeczowa,
 2. za 2. miejsce – 50% zniżki za czesne w przypadku podjęcia studiów
  w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz nagroda rzeczowa,
 3. za 3. miejsce – 50% zniżki za czesne w przypadku podjęcia studiów
  w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz nagroda rzeczowa,
 4. wyróżnienie rektorskie    -   50% zniżki za czesne w przypadku podjęcia studiów
  w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Opiekunami uczestników etapu powiatowego byli nauczyciele:

 • Anna Jurczak                                      -     ZSP w Baranowie
 • Krzysztof Jachimowski                      -       ZSP w Goworowie
 • Beata Mierzejewska                           -       ZSP w Kadzidle
 • Joanna Kubeł                                     -       ZSP w Łysych
 • Monika Kobus – Gołyś                      -        ZSP w Myszyńcu.
 •