Dnia 25 listopada odbyła się osiemnasta edycja Przeglądu Legend Mazowsza i Baśni. Przegląd był skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, dorosłych, grup międzypokoleniowych, wychowanków placówek pozaszkolnych oraz uczestników zajęć teatralnych ośrodków kultury z województwa mazowieckiego. W konkursie wzięły udział cztery grupy teatralne z terenu powiatu ostrołęckiego. Dwie grupy ze szkoły podstawowej z Goworowa, grupa ze szkoły podstawowej w Pasiekach oraz grupa ze szkoły podstawowej w Chudku (gm. Kadzidło). Zrezygnowała jedna grupa ze szkoły podstawowej w Lelisie.

W komisji zasiadły:

Ewa Wyrębek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, Ewa Kowalewska, Paulina Hofman, Olga Mrowińska – Przedstawicielki Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Komisja oceniła dobór legendy/baśni pod kątem możliwości wykonawczych uczestników; umiejętność zaprezentowania zgodnie z przekazami źródłowymi (m.in. zachowanie gwarowego brzmienia tekstów); warsztat aktorski (dykcja); wykorzystanie strojów i rekwizytów, reżyseria; ogólny wyraz artystyczny. Dwie osoby dostały wyróżnienia oraz nagrody  jako najlepszy aktor i najlepsza aktorka.

Wszystkie grupy zostały nagrodzone za udział w przeglądzie. Każda osoba otrzymała nagrodę.

Wyróżnienia za najlepszą grę aktorską otrzymali:

Julia Kozicka- SP w Chudku

Mikołaj Pazik- SP w Goworowie

Powiat Ostrołęcki współfinansował zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu.

Przegląd Legend Mazowsza1.jpeg       Przegląd Legend Mazowsza2.jpeg       Przegląd Legend Mazowsza3.jpeg       Przegląd Legend Mazowsza4.jpeg       Przegląd Legend Mazowsza5.jpeg       Przegląd Legend Mazowsza6.jpeg       Przegląd Legend Mazowsza7.jpeg