W remizie OSP w Czarni 26 listopada  odbył się XXXI Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec”. Ta jedna z najstarszych w powiecie ostrołęckim i największa w gminie organizacja społeczno-kulturalna działa już od trzech dekad. Spotkanie członków stowarzyszenia było okazją do podsumowania działalności za miniony rok.

W zjeździe uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski, przedstawiciele Powiatu Ostrołęckiego oraz Centrum Usług Społecznych w Długiem. Obrady otworzył wójt Marek Piórkowski, który prowadzenie obrad powierzył prezesowi TK „Strzelec” Witoldowi Kuczyńskiemu. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego niedawno członka organizacji, Mieczysława Dudę. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w prezentacji multimedialnej przedstawił Witold Kuczyński. Protokoły odczytali także przewodniczący poszczególnych komisji zjazdowych. Oficjalne wystąpienia przerywane były występami lokalnych artystów ludowych.

W trakcie zjazdu odbyła się także ceremonia przyjęcia nowych członków stowarzyszenia. Złożyli oni uroczystą przysięgę przed prezesem Kuczyńskim i wójtem Markiem Piórkowskim. Z listy skreślono także kilka osób, które złożyły rezygnację lub nie uiściły składek członkowskich za kilka ostatnich lat. Obecnie do TK „Strzelec” należy 92 członków indywidualnych i jeden członek zbiorowy- Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”. Główną atrakcją zjazdu był koncert Czarka Kuczyńskiego z zespołem „Brylanty& Bażanty”. Wystąpiły także miejscowe kapele ludowe. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Powiat Ostrołęcki wsparł finansowo organizację wydarzenia.

Tekst: Tygodnik Ostrołęcki

Foto: Gmina Czarnia