Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

W ramach Programu wspierane finansowo będą następujące zadania w ramach działań, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:

- rozwój ekonomii społecznej,
- wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,
- reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,
- nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
- realizacja usług społecznych.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

- Obszar 1: reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
- Obszar 2: budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
- Obszar 3: wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Realizacja Programu jest finansowana ze środków KPO.