Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1991/374/22 z 27 grudnia 2022 r., zostały wprowadzone nowe „Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2023 roku”.

W 2023 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego są zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych (m.in. występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów), obsługi technicznej (m.in. wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia) oraz usług tłumaczy języka migowego.

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Więcej informacji na stronie: https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/pieniadze-do-wziecia/zasady-wspolorganizacji-przez-samorzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przedsiewziec-spoleczno-kulturalnych-w-2023.html