Informujemy, że Starosta Ostrołęcki ogłosił konsultacje społeczne do projektu "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok".

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie Programu zasad, warunków i możliwości jego realizacji w 2024 roku.

Opinie i uwagi do projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w dniach od 26 września do 26 października 2023 roku.

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 31 z dnia 19.09.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf (194,98KB)

PDFOgłoszenie Starosty o konsultacjach projektu Programu Współpracy.pdf (393,57KB)

PDFProgram Współpracy Projekt.pdf (430,86KB)

DOCXFormularz zgłaszania opinii i uwag.docx (20,71KB)