Starosta ostrołęcki informuje, że w pokoju nr 15A (niski parter) Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w terminie od 4 grudnia 2023 r. do  22 grudnia 2023 r. od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00, w piątek w godz. od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo- kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu 0003 Brzeźno – Kolonia, jednostka ewidencyjna 141504_2 Goworowo.


PDFZawiadomienie o wyłożeniu modernizacja Brzeźno-Kolonia.pdf (179,61KB)