Prawie 289 mln zł wynosi najkorzystniejsza oferta w przetargu na poprawę bezpieczeństwa pomiędzy Myszyńcem a Kadzidłem w ciągu DK53. Złożyła ją firma Unibep Bielsk Podlaski Oddział Infrastruktury w Białymstoku. "Jeśli nie będzie odwołań od wyboru oraz wybrany wykonawca przedłoży gwarancję należytego wykonania umowy, to jeszcze w tym roku podpiszemy umowę"  - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa.
 
Wykonawca, z którym GDDKiA podpisze  umowę będzie miał na realizację zadania 39 miesięcy od daty jej  zawarcia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).
 
"Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji),  jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać w październiku 2027 r. " - informuje inwestor. 
 
Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie rozbudowa prawie 20 km istniejącej DK53. Klasa drogi zostanie podniesiona do parametrów GP (ruch główny przyspieszony). Przekrój drogi nie ulegnie zmianie, będzie to jedna jezdnia z jednym pasem ruchu dla każdego kierunku. Wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, zatoki autobusowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.