Od poniedziałku, 4 grudnia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle  wracają zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem.

Jak poinformowała nas dyrektor szkoły, taka decyzja zapadła po spotkaniu Rady Pedagogicznej, na którym ustalono plan działania i organizacji pracy w następnym tygodniu.

  • Liczba osób dyżurujących pozostanie zwiększona - do odwołania.
  • Wyjścia i wejścia do szkoły będą pod kontrolą pracowników szkoły (księga rejestracji wejść i wyjść poza budynek szkoły).
  • Po każdej przerwie pracownicy obsługi będą sprawdzali łazienki.
  • Do dyżurowania zostaną włączeni pracownicy obsługi.
  • Od poniedziałku do piątku w sali nr 28 będzie dyżurował psycholog.
  • Podjęto starania o zatrudnieniu firmy ochroniarskiej.

Także od 4 grudnia przez najbliższe dwa tygodnie w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle w godz. 9.00-14.00 ( od poniedziałku do piątku) dyżur pełnić będzie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie.

Młodzież i rodziców zapraszamy do skorzystania z pomocy specjalisty. W kolejnych tygodniach odbędą się warsztaty z psychologami w klasach - zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży. Cały czas aktywny jest dyżur telefoniczny psychologa: tel. 660 690 550. Poradnia informuje także, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia poza placówką w Kadzidle – tj. w Myszyńcu i w każdej z funkcjonujących siedzib poradni na terenie powiatu ostrołęckiego.

 

Dziś, tj. w piątek 1 grudnia, w szkole odbyły się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, podczas których młodzież uczestniczyła w spotkaniach z psychologami, pedagogami i policją, wychowawcami i nauczycielami. Uczestniczyło w nich 35 uczniów i 4 rodziców.

Odbyły się także indywidualne spotkania z wychowawcami, psychologami, pedagogami, policją – tych, uczniów, którzy zgłosili taką potrzebę. W tych spotkaniach uczestniczyli również rodzice uczniów.

Podczas zajęć uczniowie zostali poinformowani o możliwościach uzyskania dalszego fachowego wsparcia. Otrzymali bezpośrednie numery telefonów. W szkole podczas przerw podwojono liczbę osób dyżurujących. Wejście i wyjście do szkoły zabezpieczała policja przy wsparciu nauczycieli i pracowników obsługi.