Goworowo odkrywa mazowieckie legendy i baśnie
Kultura i tradycja Mazowsza ożywają w Goworowie! Wczoraj odbył się wyjątkowy przegląd legend i baśni z naszego regionu, który zgromadził młodych talentów z okolicznych szkół. Dowiedz się, jakie wartości wynieśli uczestnicy tego inspirującego wydarzenia.
  1. 11 kwietnia w Goworowie odbył się przegląd legend i baśni Mazowsza.
  2. Uczestniczyły w nim szkoły z Pasiek i Goworowa.
  3. Wydarzenie zorganizowały lokalne instytucje kulturalne i sportowe.
  4. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Młodzi artyści z Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie zaprezentowali swoje interpretacje baśni i legend związanych z Mazowszem. Ich występy nie tylko zachwyciły zgromadzoną publiczność, ale także przekazały ważne przesłanie: "Warto być uprzejmym i życzliwym wobec innych w każdej sytuacji. Osoby, które okazują dobroć, w końcu odnajdą szczęście i spełnienie".

Organizację przeglądu wspierały lokalne instytucje, w tym Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie CAL oraz Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny. Dzięki ich zaangażowaniu, młodzi mieszkańcy mieli okazję nie tylko do artystycznego wyrazu, ale również do pogłębiania wiedzy o swoich korzeniach kulturowych. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zapewniło wsparcie merytoryczne, co znacząco wzbogaciło jakość prezentacji.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do przypomnienia i celebrowania bogatej kultury Mazowsza, a zarazem do zbudowania mostów międzypokoleniowych. Współpraca między młodzieżą a instytucjami kultury pokazuje, jak ważne jest przekazywanie legend i tradycji w nowoczesny, atrakcyjny sposób.

Spotkanie to nie tylko przypomniało uczestnikom o bogactwie lokalnych opowieści, ale również zachęciło do refleksji nad własnymi postawami i wartościami, które przekładać się mogą na codzienne życie. Niech to wydarzenie będzie przypomnieniem, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, inspirując kolejne pokolenia do pielęgnowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.


Według informacji z: Powiat Ostrołęcki