15 kwietnia - obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości
W dniu dzisiejszym, 15 kwietnia, społeczność lokalna skupia się na ważnym aspekcie zdrowia publicznego – trzeźwości. Światowy Dzień Trzeźwości to okazja do refleksji nad wpływem alkoholu na życie indywidualne i społeczne.
  1. Alkoholizm to choroba z poważnymi konsekwencjami społecznymi i zdrowotnymi.
  2. Każdego roku problem alkoholowy dotyka coraz młodsze osoby.
  3. Instytucje lokalne oferują wsparcie osobom borykającym się z uzależnieniem.
  4. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że alkoholizm jest przyczyną śmierci milionów osób rocznie.

Alkoholizm jest uznawany za jedno z największych wyzwań dla zdrowia publicznego na świecie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że każdego roku na skutek nadużywania alkoholu umiera około 2,5 miliona osób. W naszym kraju z problemem tym zmaga się ponad milion osób, a mimo to temat ten często pozostaje w sferze tabu.

W kontekście Światowego Dnia Trzeźwości, lokalne instytucje takie jak Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce, intensyfikują swoje działania. "Dbajmy o nasze zdrowie, zdrowie naszych bliskich. Wspierajmy się każdego dnia i doceniajmy tych, którzy wyszli z nałogu" – apeluje Mariusz Łuba, przewodniczący Komisji.

W odpowiedzi na rosnący problem alkoholowy wśród młodzieży, eksperci apelują do rodziców, aby zwracali szczególną uwagę na zachowania swoich dzieci. Inicjacja alkoholowa wśród młodzieży ma tendencję do obniżania się, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i rozwoju.

Mieszkańcy, którzy borykają się z problemami związanymi z alkoholem, mogą szukać pomocy w lokalnych instytucjach takich jak kluby AA, terapeuci oraz inne organizacje wspierające. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce zapewnia wsparcie i kieruje osoby potrzebujące odpowiednich usług.

Adresując ten globalny problem, lokalne działania i wsparcie mogą odgrywać kluczową rolę w zmniejszaniu skutków alkoholizmu. Dzięki wspólnym wysiłkom, możliwe jest budowanie świadomości i wspieranie osób w drodze do trzeźwości.


Według informacji z: UM Ostrołęka