Warsztaty Ginących Zawodów w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle
W Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle rozpoczęły się warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody". To wyjątkowa okazja do zgłębienia kurpiowskich tradycji i poznania dawnych rzemiosł, które wykonywali nasi przodkowie. Tegoroczne warsztaty szczególnie skupiają się na rzeźbie, ale oferują także wiele innych atrakcji związanych z kulturą ludową.
  1. Warsztaty odbywają się w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.
  2. Tegoroczny temat przewodni to rzeźba.
  3. Uczestnicy mają okazję spróbować swoich sił w różnych dziedzinach twórczości ludowej.
  4. Palma kurpiowska została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość przyjrzeć się pracy twórców w takich dziedzinach jak: wycinankarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, rzeźbiarstwo, tkactwo, kowalstwo czy budownictwo. Szczególną atrakcją jest prezentacja procesu obróbki lnu oraz wypieku chleba i uzyskiwania masła. Każdy może spróbować swoich sił w tych tradycyjnych czynnościach.

- Serdecznie państwa witam na 23. warsztatach etnograficznych Ginące Zawody - rozpoczęła Elżbieta Prusaczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, które jest głównym organizatorem warsztatów (współorganizatorem jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce). - Tematem przewodnim warsztatów jest rzeźba. To bardzo ważny element twórczości na Kurpiach. Widać ją dosłownie na każdym kroku w postaci przydrożnych kapliczek, świątków. Myślę, że jest to wyraz uczuć i przemyśleń naszych zdolnych rzeźbiarzy. Jak co roku będziemy również zgłębiać tajniki innych dziedzin twórczości ludowej, m.in. wycinankarstwa, plecionkarstwa, garncarstwa, kowalstwa, pieczywa obrzędowego, haftu, koronki... Mamy w tym roku nową czynność - można będzie zobaczyć, jak w latach 50. ubiegłego wieku robiono firankę na ramce. Warto także dodać, że w tym roku palma kurpiowska została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to już piąty wpis z Kurpi Zielonych.

Elżbieta Prusaczyk zaprosiła na scenę wójt Kadzidła Annę Śniadach, byłego wójta Dariusza Łukaszewskiego, Marię Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, starostę ostrołęckiego Piotra Liżewskiego oraz prezesa Związku Kurpiów Mirosława Grzyba. Wójt Anna Śniadach wyraziła swoje zaangażowanie w promowanie kultury kurpiowskiej, podkreślając swoje korzenie i długotrwałe związki z regionem.

Podczas inauguracji obecni byli również wicestarosta Artur Kozłowski, Katarzyna Grodzka - dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie oraz Aldona Kuciej, skarbnik Powiatu. Powiat Ostrołęcki wsparł finansowo organizację warsztatów, co umożliwiło ich szeroką realizację.

- Zmieniają się prezydenci, rządy, wojewodowie, starostwie, wójtowie, ale ważne jest, aby tradycje się nie zmieniały, abyśmy potrafili odtworzyć to, co potrafili nasi przodkowie. W życiu poświęcamy wiele czasu na pracę czy naukę, ale powinniśmy znaleźć czas także na rozrywkę, sport czy właśnie podtrzymywanie tradycji - naszej pięknej kurpiowskiej tradycji - powiedział Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki.

Przez trzy dni warsztatów uczestnicy będą mogli nie tylko obserwować, ale również aktywnie uczestniczyć w tworzeniu tradycyjnych kurpiowskich wyrobów. To doskonała okazja, by poczuć ducha przeszłości i zrozumieć, jak ważne jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce