Konkurs plastyczny KRUS: Dzieci rysują o bezpieczeństwie na wsi
W Ostrołęce odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs ten ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci na terenach wiejskich.
  1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 28 maja.
  2. 52 uczniów z 13 placówek wzięło udział w I etapie konkursu.
  3. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni w dwóch grupach wiekowych.
  4. Konkurs promuje bezpieczeństwo i zdrowie na terenach wiejskich.

28 maja w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs ten, organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, ma na celu edukację dzieci na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych oraz promowanie pozytywnych zachowań na terenach wiejskich.

Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło 52 uczniów z 13 różnych placówek oświatowych. Uroczystość podsumowująca konkurs zgromadziła laureatów, ich rodziców oraz nauczycieli. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce reprezentowała Pani Magdalena Malanowska, zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W konkursie dzieci rywalizowały w dwóch grupach wiekowych. W pierwszej grupie, obejmującej młodsze dzieci, najlepsze prace stworzyli:

I miejsce - Martyna Iwańska, klasa III, Szkoła Podstawowa w Goworowie Filia w Szczawinie

II miejsce - Alicja Lipka, klasa II, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim

III miejsce – Kacper Kaczmarczyk, klasa I, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

W drugiej grupie wiekowej, dla starszych dzieci, laureatami zostali:

I miejsce – Maja Krakowiecka, klasa VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie

II miejsce – Wojciech Jankowski, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu

III miejsce – Adam Dera, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim.

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” jest nie tylko okazją do wykazania się talentem artystycznym, ale przede wszystkim służy edukacji najmłodszych mieszkańców wsi w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Dzięki takim inicjatywom dzieci uczą się, jak unikać niebezpieczeństw związanych z pracą i zabawą na terenach rolniczych, co jest niezwykle istotne w kontekście ich codziennego życia.


Powiat Ostrołęcki