Podpisano umowę na modernizację mostu drogowego na rzece Omulew
Most drogowy na rzece Omulew w Ostrołęce przejdzie gruntowną modernizację, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Umowa na realizację projektu została podpisana 5 lipca przez Prezydenta Pawła Niewiadomskiego oraz przedstawicieli firmy DOMOST sp. z o.o. Inwestycja o wartości ponad miliona złotych przewiduje szereg prac budowlanych, które potrwają siedem miesięcy.

Podpisanie umowy na modernizację mostu drogowego

W piątek, 5 lipca, Prezydent Paweł Niewiadomski podpisał umowę z firmą DOMOST sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą "Modernizacja mostu drogowego na rzece Omulew w ciągu drogi krajowej nr 61 – ul. Warszawska w Ostrołęce". W imieniu wykonawcy umowę podpisał Konrad Dąbkowski, Wiceprezes Zarządu. Wartość całego zadania wynosi 1 096 843,40 złotych brutto.

Szeroki zakres prac budowlanych

Modernizacja mostu obejmować będzie szereg różnorodnych prac budowlanych, które mają na celu poprawę jego stanu technicznego i funkcjonalności. W ramach inwestycji przewidziano między innymi uzupełnienie nasypu gruntem w strefie przyczółków, wykonanie umocnień stożków skarpowych oraz wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni z wzmocnieniem siatkami wzmacniającymi. Dodatkowo, wymieniona zostanie nawierzchnia na moście, izolacja przęsła mostu oraz wpusty mostowe wraz z wykonaniem sączków i drenażu.

Prace naprawcze i zabezpieczające

W ramach modernizacji zaplanowano również prace naprawcze i zabezpieczające. Usunięta zostanie nawierzchnia kap chodnikowych, a ubytki zostaną uzupełnione zaprawami naprawczymi PCC. Nowa nawierzchnia zostanie położona wraz z izolacją, a balustrady zostaną wymienione na nowe. Prace obejmą także reprofilację gzymsów, wyrównanie powierzchni za pomocą zapraw szpachlowych PCC oraz wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych.

Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji mostu

Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji mostu jest kluczowym elementem modernizacji. Zakres prac obejmuje oczyszczenie i uzupełnienie ubytków konstrukcji przęsła i podpór zaprawami naprawczymi PCC, hydrofobizację powierzchni betonowych oraz oczyszczenie ław podłożyskowych. Dodatkowo, elementy stalowe łożysk zostaną oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie, a także wykonane zostanie przekrycie bitumiczne dylatacyjne i odtworzenie narzutu kamiennego luzem w rejonie filarów.

Oczyszczenie koryta rzeki i harmonogram prac

W ramach inwestycji przewidziano także oczyszczenie koryta rzeki Omulew i usunięcie zanieczyszczeń. Realizacja całego zadania przewidziana jest na okres siedmiu miesięcy, co oznacza, że prace powinny zakończyć się na początku przyszłego roku. Modernizacja mostu to kluczowy krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w naszym regionie, który z pewnością przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i użytkownikom drogi krajowej nr 61.


Wg inf z: UM Ostrołęka