Mimo trudnych czasów dla inwestycji w kulturze, spowodowanych skutkami kilkumiesięcznej przerwy w działalności OCK w roku 2020 i 2021, udało się zmienić na lepszą sytuację lokalową Kultowni. W roku 2020 dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OTBS, zaadaptowano zniszczone, dodatkowe pomieszczenia do wykorzystania w działalności przez tę jednostkę. W sierpniu 2021 r. kierownictwo OCK postanowiło „pójść za ciosem” i w miejsce zabitych płytami ram, wstawiono nowe okna. Nie było to łatwe zważywszy na rosnące w szybkim tempie ceny materiałów budowlanych oraz ceny usług. Stare okna były bardzo zniszczone aż w końcu, przed kilkunastu laty postanowiono zasłonić je płytami. Rozwiązanie to nie było estetyczne, dlatego zdecydowano zmienić to i „wpuścić” światło dzienne do nowych pomieszczeń Kultowni a jednocześnie poprawić wygląd budynku z każdej strony. Miejsce to jest na tyle charakterystyczne i bliskie Wojciechowiczanom, że nie można było pozostawić go w dotychczasowym stanie. W Kultowni OCK od 2 lat odbywają się plenerowe wydarzenia kulturalne, oraz kontynuowane są spotkania, warsztaty, zajęcia na większą skalę, więc takie prace były niezbędne nie tylko dla poprawienia warunków osób tam pracujących ale nade wszystko warunków w jakich przyjmowani są nasi goście, zarówno artyści jak i widzowie.