Powiat Ostrołęcki zakończył i odebrał zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec o długości 1100 mb. Generalnym wykonawcą była firma Generalny Wykonawca ABRAMSS Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość robót 1.085.000,00 zł.

 

Gmina Rzekuń dofinansowała 40 proc. wartości tej inwestycji. Pozostałą kwotę stanowiły  środki własne Powiatu Ostrołęckiego.